Oddíl jógy TJ Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží :: Kurzy jógy :: Jóga v denním životě :: Hathajóga ::

    Reklamy
  • Kategorie

  • Archiv

Vítejte na stránkách Oddílu jógy TJ Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží

Posted by jogahk on 11.12.2016

 

V oddíle se praktikuje jóga především dle metodiky systému „Jóga v denním životě“, obohacovaná o prvky z jiných systémů a škol. Systém Jóga v denním životě svým pozvolným a nenásilným způsobem cvičení vyhovuje všem věkovým i výkonnostním skupinám, cvičit mohou i zdravotně postižení.

 

Metodika tohoto systému byla propracována indickým učitelem jógy, profesorem svámím Mahešvaránandou, který již přes 30 let žije v Evropě, ve spolupráci s našimi lékaři, s ohledem na tělesnou, psychickou i duchovní připravenost průměrného člověka západního světa. Pod Mahešvaránandovým vedením získalo vědomosti a zkušenosti velké množství cvičitelů nejen v ČR a SR, ale i jinde ve světě. Tento systém zahrnuje všechny složky osmidílné Pataňdžaliho jógy. Tedy morální principy, hathajógu, pránájámu, pratjáháru i vyšší stupně jógy.

 

Jóga je systém, který vychází z kulturní tradice dávné Indie (vznik tohoto systému spadá do období několika století před naším letopočtem), ale neulpívá fundamentalisticky jen na tradici. Jako otevřený dynamický systém neodmítá vlivy jiných kultur.

 

Oddíl pravidelně již 10 let organizuje pro své členy a pro cvičitele Královéhradeckého kraje dvakrát ročně týdenní soustředění v Podkrkonoší a podzimní dvanáctidenní pobyt u moře na některém z řeckých ostrovů.

 

V současné době (v roce 2016) je do činnosti oddílu zapojeno 130 členů, výuka probíhá v 8 skupinách, senioři cvičí v dopoledních hodinách. Oddíl má 7 vyškolených cvičitelek 2. třídy (v současné době se věnují výuce 4) a dvě cvičitelky 3. třídy. Cvičitelé jsou vyškoleni buď Unií jógy nebo Ústřední školou při České obci sokolské, Odbornou komisí jógy.

 

Oddíl již několik let organizuje v dopoledních hodinách na jaře a na podzim kurzy zdravotní tělesné výchovy s prvky jógy pro seniory. Zájem ze strany seniorů, především žen, je mimořádný. V pěti skupinách cvičí celkem 140 cvičenců.

 

V současnosti jsou v hodinách jógy zařazovány i polohy, vycházející z vývojové kineziologie (podle metodiky PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D.), které podporují aktivaci hlubokého svalového systému. Hluboký stabilizační systém není pouhé nastavení svalů, ale integrace všech pohybových složek, při které by mělo dojít k propojení mechanického principu s principem neurologickým.

 

Oddíl organizuje pravidelně každé čtvrtletí pro cvičence, cvičitele a rehabilitační pracovníky celodenní semináře pod odborným vedením PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D.

 

Jakou zaseješ myšlenku, takový sklidíš čin,

jaký zaseješ čin, takový sklidíš zvyk,

jaký zaseješ zvyk, takový sklidíš charakter,

jaký zaseješ charakter, takový sklidíš osud.

 

Stránky byly naposledy aktualizovány dne 26. 4. 2017.

 

Copyright © 2017, Oddíl jógy TJ Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží

 

Reklamy

Sorry, the comment form is closed at this time.